Verbinden om zo te versterken!

Voorbereiding themajaar 75 jaar bevrijding

In (2019 en) 2020 viert heel Nederland 75 jaar bevrijding en vrijheid. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert tijdens het lustrumjaar naast 4 en 5 mei diverse extra projecten. Ook in Kampen wordt er al toegewerkt naar ’75 jaar vrijheid’. In 2020 gaan er in de gemeente Kampen evenementen plaatsvinden die in het teken staan van bevrijding en vrijheid.Wat vrijheid voor ons betekent delen we in Kampen ook met de bezoekers aan onze gemeente. We verwachten dan ook een toename van het aantal toeristen. Deze bezoekers die stilstaan bij herinneren en de bevrijding willen vieren, zal in de aanloop naar 2020 ’75 jaar herdenking en bevrijding’ onze speciale aandacht vragen. Denk daarbij aan de nazaten van de geallieerden die de plekken willen bezoeken waar hun voorvaderen gestreden hebben voor onze vrijheid. We proberen daarbij ook aan te sluiten op initiatieven in Nederland en Overijssel in het bijzonder.Het themajaar wordt de paraplu voor allerhande activiteiten van Kampenaren voor Kampenaren en gasten uit binnen- en buitenland. Kampen Marketing bouwt (onder meer online) een verzamelpunt voor al die ideeën en zorgt voor inspiratie, suggesties en contactinformatie. Het jaarprogramma van 75 jaar bevrijding zal daar zichtbaar worden. En van daaruit op veel andere plekken.Heb jij plannen die hierop aansluiten? Neem dan contact op met de mensen die achter de schermen al druk bezig zijn met de voorbereidingen:Eleon de Haas (cultuurmakelaar Kampen), 06-23040169Aukje Grouwstra (binnenstadsmanager), 06-21666767Roeland Tameling (citymarketing), 06-17453490Foto beschikbaar gesteld door SERC...
Lees verder!

worden gedeeld met geïnterviewden

Voorlopige resultaten onderzoek evenementen

Op maandagavond 27 augustus is de volgende bijeenkomst van het Toeristisch Platform Kampen. Die sessie staat in het teken van de voorlopige resultaten uit het onderzoek naar de mogelijkheden om (nog) meer rendement uit meerdaagse evenementen in Kampen te halen.In opdracht van de Gemeente Kampen voert Wim Noordzij (Event Broker) een evaluatieonderzoek uit met betrekking tot meerdaagse evenementen zoals de Internationale Hanzedagen 2017, Kerst in Oud Kampen en Sail Kampen 2018. Het doel hiervan:- Wat goed ging behouden voor de toekomst (ook voor andere evenementen)- Wat beter kon versterken en aanpassen waar nodigKortom: geen beoordelingsrapport, maar een advies over de kansen voor Kampen om in de komende jaren zoveel mogelijk positieve impact met evenementen te genereren.De bevindingen van Wim Noordzij worden als eerste in hoofdlijnen voorgelegd aan degenen die geïnterviewd zijn. Dit zal gebeuren tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het Toeristisch Platform Kampen. Wim Noordzij zal dan de laatste input verzamelen van de betrokkenen bij Kamper evenementen. Dit leidt uiteindelijk tot een bondige rapportage die zal worden gepresenteerd aan het College en de Gemeenteraad, zodat de aanbevelingen kunnen worden omgezet in beleid en acties.Bent u geïnterviewd en/of wilt u gebruik maken van de laatste kans om Wim Noordzij van informatie te voorzien? Kom dan naar het Toeristisch Platform Kampen op 27 augustus. Meer info en aanmelden: mail m.hogeboom@kampen.nl of r.tameling@kampenmarketing.nlFoto: Kerst in Oud Kampen - door Richard TennekesMeer info en aanmelden: mail m.hogeboom@kampen.nl of r.tameling@kampenmarketing.nl...
Lees verder!

Speciaal voor onze relaties!

VIP Stadswandeling met Cor Adema

Speciaal voor relaties van Kampen Marketing organiseren we een VIP stadswandeling onder begeleiding van Cor Adema. Cor zal nog meer sterke verhalen over Kampen met ons delen onder het motto “we gaan het diepe in en misschien wel even kopje onder”.Voor de stadswandeling zijn met name uitgenodigd: Gastheren en gastvrouwen (“trek maar aan mijn jasje!”) Stadsambassadeurs (“Kan ik u helpen?”) Deelnemers aan de Kampen Marketing Koffiemomentjes (“met elkaar kennis delen”) Bestuurders en andere betrokkenen bij Kampen Marketing (“van EPK tot De Hanze”) Voor de rondleiding door de binnenstad van Kampen zijn nog 12 plaatsen beschikbaar op Donderdag 6 september, de editie van 5 september is al helemaal uitverkocht.Vertrek 18.30 uur vanaf de Bovenkerk / Sint Nicolaaskerk aan de Oudestraat zijde.Bij slecht weer gaat de rondleiding een week later door; dus 13 september; zelfde vertrektijd. Mocht dit aan de orde zijn dan ontvangen de deelnemers hierover tijdig een e-mail bericht.Deelname is gratis, maar online aanmelden verplicht vanwege de maximum groepsgrootte van 18 personen per wandeling. Dit kan via onderstaande link:AANMELDEN VOOR STADSWANDELING 6 SEPTEMBERDe VIP Stadswandeling is onderdeel van de serie masterclasses die Kampen Marketing organiseert om het culturele profiel van Kampen als nautische Hanzestad verder te versterken. De Provincie Overijssel heeft hiervoor een financiële bijdrage geleverd, net als de Gemeente Kampen....
Lees verder!