De stichting Kampen Marketing heeft de resultaten over het afgelopen jaar bekend gemaakt en gepresenteerd aan o.a. het stichtingsbestuur en aan het College van B&W van de Gemeente Kampen. Enkele opvallende punten uit het Jaarverslag 2017:
  • Meer dan 400 relaties zijn bij elkaar gebracht tijdens verschillende bijeenkomsten
  • Het bereik van de website stad.kampen.nl is met 25% gestegen ten opzichte van 2016
  • Kampen Marketing bereikte 247.409 Facebookers per maand, met een piek in juni (Hanzedagen)


Download de presentatie van de Kampen Marketing Resultaten 2017 en neem contact op met Roeland Tameling voor meer informatie.