Wie heeft er zin om de komende raadsperiode Kampen nog beter op de kaart te zetten? Daarvoor doen we graag deze drie suggesties:

Hartelijke Hanzestad aan het water

Bij iedere beleidsbeslissing zou een toetsingscriterium moeten zijn: Op welke wijze draagt het bij aan onze profilering als Hartelijke Hanzestad aan het water? Hoe maken we deze profilering waar op alle fronten?

Eén stuur op alle marketingactiviteiten

De marketing van Kampen is geborgd binnen de stichting Kampen Marketing, waaronder allerlei organisaties ‘hangen’ die iets doen met marketing/evenementen etc. Door op deze manier (in nauwe samenwerking met de gemeente Kampen) de kennis, deskundigheid, en middelen te centraliseren hebben we in 2017 een eenduidig stuur op alle activiteiten rondom citymarketing gezet. Deze werkwijze bouwen we graag in de komende jaren verder uit.

Speciale aandacht voor de IJsselkogge

De IJsselkogge zien we als icoon dat de stad internationaal op de kaart kan zetten. Een bezoekersmagneet rondom het thema De Hanze. De komende jaren zouden we graag willen gebruiken om de stad gereed te maken voor de terugkomst van de IJsselkogge. Niet als solo kunstwerk maar in verbinding met andere al bestaande uitdragers van het Hanzeverhaal en gecombineerd met elementen die dit verhaal beleefbaar maken voor jong en oud. Het begint met ambitie.

Heb je behoefte aan een toelichting of zie je kansen om samen acties te ondernemen waarmee we mensen kunnen verleiden om te (blijven) kiezen voor Kampen als plaats om te wonen, te werken, te ondernemen of hun vrije tijd te besteden? Bel dan 06-17453490 (ook buiten kantooruren) of mail Roeland Tameling